Tillägg för; Reparation av djupa jack i Kniven

39 kr

Kategori:

Beskrivning

För reparation av  djupa jack i eggen tillkommer 39 kr. Observera att det inte går att åtgärda skadan genom att svetsa på material utan det är enbart slipning som gäller vilket innebär att din kniv blir något mindre beroende på hur stor skadan är.