0734-12 00 00

Allmänna villkor

Allmänna villkor vid köp av sliptjänst från Knivsliperiet.se  Bengt Andersson.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Knivsliperiet.se  Bengt Andersson (nedan kallad Knivsliperiet.se) och kunden (nedan kallad kunden) som nyttjar våra sliptjänster.

Allmänt om våra sliptjänster.

Att skicka föremål till knivsliperiet.se ska alltid vara enkelt och smidigt.
Alla sliptjänster som utförs mellan Knivsliperiet.se och kunden sker alltid utan abonnemang och bindningstider. Kunden skickar in sin beställning av sliptjänst helt efter behov.

Tjänsten går till på så sätt att kunden beställer slipning av sina föremål enligt beställningsförfarande på vår hemsida www.knivsliperiet.se. Knivsliperiet.se skickar till kunden en kartong med emballage, knivskydd, fraktsedel och instruktioner om hur kunden skall packa. Kunden skickar kartongen med föremålen till oss och vi returnerar välslipade och vassa föremål tillbaka till kunden.
Knivsliperiet.se ansvarar inte på något sätt för skador som kan uppstå i samband med leverans om kunden inte har följt pack instruktioner eller själv har justerat eller ombesörjt packning av sina föremål utifrån eget emballage. Ansvaret för sådana skador åligger alltid kunden.

OBSERVERA att vi slipar inte knivar av typen stiletter, svärd, butterfly och bajonetter.
Vi slipar heller inga knivar som kräver hel planslipning, inte heller keramiska knivar.
Brödknivar slipas inte tand för tand utan enbart på baksidan.

Fraktvillkor för tjänsten.

Alla leveranser som sker från oss utförs av Schenker AB och sker med spårbart kollinummer. Alla paket hämtas och lämnas hos Schenker ABs ombud.

Knivsliperiet.se har tecknat en Transportförsäkring för våra kunders knivar och redskap med högsta värde på 50.000kr per försändelse.
Skulle något hända så står Knivsliperiet.se för självrisken.

Knivsliperiet.se:s skyldigheter.

Hos knivsliperiet.se är det en självklarhet att förse kunden med supervassa och professionellt slipade föremål. För att inte avverka för mycket material och inte riskera att överhetta stålet så sker det allra mesta av vår slipning med våtslipning.

knivsliperiet.se returnerar normalt kundens föremål inom 3 arbetsdagar efter mottagandet. Tyvärr så måste vi dock förbehålla oss rätten att det i undantagsfall kan ta något längre tid, men i de fall så kontaktar vi alltid kunden och meddelar förseningen.

Kundens skyldigheter.

Kunden åtar sig att packa föremålen i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls i samband med utskick av kartong och emballage. Föremålen som packas skall vara rena och nydiskade.

Kunden åtar sig att returnera kartongen med föremålen inom 60 dagar efter mottagande av kartongen från knivsliperiet.se.
Efter 60 dagar från mottagandet gäller inte den bifogade fraktsedeln och knivsliperiet.se behöver därför skicka en ny fraktsedel, för den tjänsten debiterar vi kunden 50 kronor.

Hämtar kunden inte ut sin kartong i tid hos ombudet och kartongen går i retur till oss debiteras kunden 200 kronor, vid fakturering tillkommer 45 kronor i faktureringsavgift.

Har kunden valt att betala mot faktura och inte skickar in sina föremål till knivsliperiet.se inom 60 dagar efter mottagande av kartongen från knivsliperiet.se debiteras kunden 150 kronor för frakt, emballage och hanteringskostnader, vid fakturering tillkommer 45 kronor i faktureringsavgift.
Väljer kunden därefter att fullfölja beställningen så skickar vi en ny fraktsedel och krediterar 100 kr på fakturan.

Slipning.

Slipning hos oss är ett professionellt hantverk som ställer stora krav på den som slipar.

Eftersom vi till största delen slipar med vattenkyld slipsten eller med en mycket finkornig diamant så avverkar vi också minimalt med material och på så vis får era föremål längre livslängd.

I största möjliga mån så följer vi knivens/föremålets slipvinkel om inte kunden uttryckligen har talat om vilka vinklar han/hon vill ha på slipningen. En del föremål som kommer till oss är så dåligt underhållna att det inte går att fastställa vilken vinkel det har varit. I de fall förbehåller vi oss rätten att slipa fram den vinkel som vi anser bäst för föremålet.

Det åligger knivsliperiet.se att slipa fram en supervass egg. Men det ingår inte att polera eller slipa bort repor eller fläckar från föremålet.

Repor och små märken är också ett ständigt återkommande ämne. Vi kan inte fotografera alla knivar som kommer till oss för att dokumentera alla repor och märken som normalt finns på alla knivar.

Det kommer ibland in knivar och andra föremål som är i mycket dåligt skick och vi förbehåller oss då rätten att själva bedöma hur vi skall slipa eller om föremålen är i för dåligt skick för att slipas.

Slipningen är ett hantverk och inget som görs av en robot därmed är det också näst intill omöjligt att i böjar på en kniv få till en 100%  jämn egg. Knivsliperiet.se lämnar ingen ersättning om kunden anser att slipfasen inte är 100%  jämn.

Absolut! Vi utför en professionell slipning och din kniv blir oftast vassare än när den kom från fabriken. Men kunder som vill att en begagnad och använd kniv ska se ut som när den kom ifrån fabriken bör inte lämna in sin kniv för slipning utan istället köpa en ny kniv. Vi hanterar alla knivar professionellt men petitesser funkar dåligt ihop med den här typen av hantverk. Men vi lämnar full garanti på att det är en välslipad och vass kniv som lämnar knivsliperiet.se.

GARANTIÅTAGANDE OCH REKLAMATION

Knivsliperiet.se lämnar full garanti på att kunden får ett välslipat föremål i retur från oss. Det lämnas ingen garanti på eventuella skönhetfläckar såsom repor eller andra små skador som oftast finns på föremålen när de kommer till oss, polering av föremål ingår inte i slipningen.

Är kunden inte nöjd med slipningen måste reklamation ske inom 7 dagar från mottagandet. Knivsliperiet.se skickar ny fraktsedel så att kunden kostnadsfritt får en ny slipning av föremålet.

GDPR

A. Introduktion

 1. Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
 2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande
Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)
och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 9. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 11. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 15. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
  1. personuppgiftstyp kommer att raderas på begäran från kunden.
 4. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift och
 2. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
  1. vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator;
 2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.